The Last Swiss
Holocaust Survivors

Semleges államként Svájc nagyjából sértetlenül vészelte át a második világháborút. Kik a svájci holokauszt-túlélők? A túlnyomó többség akkoriban nem volt svájci állampolgár. Inkább a Német Birodalomból vagy más európai államokból érkeztek, és zsidóként közvetlenül érintettek a náci üldöztetésben. Néhányan túlélték a koncentrációs és megsemmisítő táborokat, másoknak sikerült elmenekülniük vagy elrejtőzniük. Legtöbbjük csak a második világháború után érkezett Svájcba.

Az a tény, hogy Svájcban is vannak holokauszt-túlélők, csak a szunnyadó vagyonról szóló vita és a "Bergier-bizottság" történelmi vizsgálatai során került a nyilvánosság elé az 1990-es évek végén.

2017/2018-ban Svájc elnökölt a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetségben. Az utolsó svájci holokauszt-túlélők című kiállítás a holokauszt utolsó tanúinak és leszármazottaiknak ad helyet.

Top
Aztán tetováltak rám: 71978. Sokat sírtam. Nem a fájdalom miatt, hanem a szám miatt. Mivel elvesztettem a nevemet, csak egy szám voltam. Aztán anyám azt mondta: "Ne sírj, nem történt semmi. Ha hazaérünk, meglátogatod a tánciskolát, és kapsz egy nagy karkötőt, hogy senki ne lássa a számot". Soha nem jártam tánciskolába, és soha nem kaptam meg a karkötőt.
Video Teaser Image
Interjú Nina Weil
Nina Weil
1932-ben született Klattauban (ma Csehország), Prágában élt, 1942-ben Theresienstadtba deportálták. Később édesanyjával, Amalie-val együtt Auschwitzba került. Tizenkét éves volt, amikor édesanyja (38) ott halt meg kimerültségben és legyengülésben. Nina Weil túlélte a Josef Mengele koncentrációs tábor orvosa által végzett szelekciót, majd egy munkatáborban maradt életben. A prágai tavasz leverése után férjével Svájcban találtak menedéket. A Zürichi Egyetemi Kórházban volt laboratóriumi asszisztens.
Top
A háború vége felé a koncentrációs táborban voltam munkaszolgálatos. Vasúti síneket fektettünk le. Én voltam a legfiatalabb és legkisebb a csoportban. Kezdetben 30-an voltunk. 1944 végén még két ember volt életben. Hogy sikerült ez nekem? Szerencsém volt. Vörös, lángoló hajam volt. A németek "vörös fejűnek" neveztek. Én kaptam a könnyebb munkát.
Video Teaser Image
Interjú Fishel Rabinowicz
Fishel Rabinowicz
1924-ben született a lengyelországi Sosnowiecben. 1943-ban édesanyját, Sárát (42) és hat testvérét, Esztert (16), Jákobot (12), Frimettát (10), Benjámint (8), Mániát (6) és Berachát (3) Auschwitzban ölték meg. Testvére, Jeheskiel (18 éves) a faulbrücki koncentrációs táborban halt meg. Apját, Israel Josefet (46) a flossenbürgi koncentrációs táborban lőtték le. Fishel Rabinowicz, aki maga is négy évet töltött a koncentrációs táborban és különböző kényszermunkatáborokban, Buchenwaldban élte át a felszabadulást. 1947-ben a túlélők egy csoportjával Svájcba jött gyógyulni. Rabinowicz maradt, és Ticino kantonban egy nagy áruház vezető dekoratőre lett. Nyugdíjba vonulása óta grafikai képekben megírt életrajzán dolgozik. Fishel Rabinowicz megözvegyült, és van egy fia.
Top
Édesanyám nagyon óvott engem Ravensbrückben. Extra adag levest rendelt, amit aztán nekem adott. A legrosszabb körülmények között tanultam meg írni és olvasni, a teljes szorzótáblát. Anyám azt mondta: "Erre még szükséged lesz az életedben." Ez varázslatos volt. Ez azt jelentette, hogy túl fogod élni.
Video Teaser Image
Interjú Ivan Lefkovits
Ivan Lefkovits
1937-ben született Prešovban (ma Szlovákia). 1944 őszén Ivánt, édesanyját, Erzsébetet és testvérét, Pault Ravensbrückbe deportálták. Míg Iván az édesanyjával maradhatott, idősebb testvérét, a 15 éves Pault elválasztották tőlük, a férfiak táborába vitték, majd később megölték. Iván az édesanyjával együtt maradt életben. 1969-ben Ivan Lefkovits Bázelbe jött, hogy professzorként létrehozza az új Immunológiai Intézetet.
Top