Švýcarsko a přeživší holocaustuJako neutrální stát přežilo Švýcarsko druhou světovou válku do značné míry bez úhony. Kdo přežili švýcarský holocaust? Drtivá většina v té době nebyla švýcarskými občany. Spíše pocházeli z Německé říše nebo jiných evropských zemí a jako Židé byli přímo ovlivněni národně socialistickým pronásledováním. Někteří přežili koncentrační a vyhlazovací tábory, jiným se podařilo uprchnout nebo skrýt. Většina z nich přišla do Švýcarska až po druhé světové válce.


Od roku 1933 do roku 1938 přišlo do Švýcarska několik tisíc lidí, kteří byli vyloučeni a pronásledováni jako Židé a političtí odpůrci, Romové a Sintové, svědkové Jehovovi nebo homosexuálové. Po začátku války úřady naléhavě požadovaly, aby byla „další cesta“ stěží možná, takže několik set zůstalo ve Švýcarsku a přežilo zde. Protože Švýcarsko uzavřelo své hranice před uprchlíky, od roku 1939 zůstala pouze nelegální cesta. Poté, co začala deportace Židů a Švýcarsko bylo pro mnoho lidí poslední šancí, bylo na hranici odvráceno několik tisíc Židů, i když úřady od roku 1942 věděly, že jim hrozí vražda.


Na druhou stranu ti, kteří se tajně dostali do nitra země, již nebyli deportováni, ale internováni v táborech. Na konci války žilo ve Švýcarsku přes 50 000 uprchlíků - přibližně 20 000 z nich byli Židé - ačkoli Švýcarsko neuznalo pronásledování Židů jako důvod pro azyl až do července 1944. Vzhledem k tomu, že se stát do pomoci uprchlíkům zapojil až pozdě, musely náklady uhradit soukromé humanitární organizace. Například Asociace švýcarských židovských sociálních služeb se po mnoho let starala o tisíce lidí a přibližně 19 000 švýcarských Židů a jejich zastřešující organizace, Švýcarská asociace židovských komunit, nesla obrovskou finanční zátěž. Podporoval je v tom Americký židovský společný distribuční výbor.


Po skončení války poskytlo Švýcarsko humanitární pomoc a umožnilo například mladým lidem z Buchenwaldu zotavit se v sanatoriích. Brzy museli znovu opustit zemi. Po maďarském povstání v roce 1956 a Pražském jaru v roce 1968 bylo přijato několik tisíc uprchlíků. Jednalo se o přeživší holocaustu, kteří v té době nebyli vnímáni jako oběti národního socialismu, ale jako odpůrci komunismu. Skutečnost, že ve Švýcarsku přežili holocaust, se objevila až v průběhu debaty o spících aktivech a historických vyšetřování Bergierovy komise na konci 90. let.
V letech 2017/2018 předsedalo Švýcarsku Mezinárodní alianci pro památku holocaustu (IHRA). Výstava „Poslední švýcarští přeživší holocaustu“ dává slovo posledním současným svědkům holocaustu a jejich potomkům.


Dr. Gregor Spuhler a Dr. Sabina Bossert

Současný historický archiv, ETH Curych
VYDÁVÁNÍ SVĚDECTVÍ: PAMĚŤ A HISTORICKÉ VZDĚLÁVÁNÍJádrem této výstavy jsou přeživší holocaustu a jejich vzpomínky. Co se od těchto svědků můžeme naučit?


Strach, pronásledování a ztráta blízkých zanechaly v těch, kteří byli tehdy dětmi a dospívajícími, hluboké a nezhojitelné rány. Tito lidé si nesou jizvy, které nelze zahojit. Poslední rozloučení, poslední vizuální kontakt s otcem, matkou, sourozencem trvale poznamenal jejich vzpomínky. Z citací zároveň vyplývá, že se svědci v průběhu života snažili se svými ranami vyrovnat velmi různými způsoby.


Pozůstalí vědí, že jsou výjimkami. Měli štěstí, ale zároveň cítí, že si toto štěstí nezaslouží. Skutečnost, že přežili, zatímco jejich příbuzní byli zavražděni, je nepochopitelná a pro mnohé zůstává těžkým břemenem.


Holokaust - genocida a rozchod s civilizací, který stojí jako nepochopitelná temná skvrna v dějinách 20. století - se ve zprávách pamětníků stává živým a konkrétním. Jejich příběhy slouží jako důkaz, že holocaust není nepopsatelný ani nepochopitelný. Je výsledkem mnoha událostí, které se vyvíjely po mnoho let na různých místech Evropy. Nebyl dílem primitivní společnosti, ale národa s velkou kulturní historií. Svědkové nemluví o barbarech nebo bestiích, ale o jiných lidech - o lidech, kteří je strašlivě mučili, kteří "jen plnili svůj úkol", kteří přihlíželi, odvraceli zrak nebo se snažili pomoci.


Dlouhou dobu přeživším téměř nikdo nenaslouchal. Po léta, dokonce desetiletí, mnozí z nich nemohli nebo nechtěli o svém pronásledování mluvit. Naslouchání jim je klíčovým aspektem naší konfrontace s holocaustem. Vysvětlení holocaustu je však posláním historického výzkumu, který se dívá stejnou měrou do očí obětem, pachatelům i přihlížejícím.

Dr. Gregor Spuhler

Současný historický archiv, ETH Curych